Corporate identity

CORPORATE IDENTITY

Firemní identita
Corporate identity je jednotný grafický firemní styl, podle kterého může zákazník již na první pohled identifikovat vaši společnost. Jedná se tedy o nezaměnitelnou vizuální tvář firmy. Firemní identita je důležitá jak pro nově vznikající společnosti, tak pro společnosti, které na trhu již působí a mají zájem o úpravu nebo kompletní změnu firemní identity.

Proč mít corporate identity
V dnešní době je již pro mnoho společností přímo nutné pracovat na budování své dlouhodobé image. Takové budování corporate identity působí velmi pozitivně na zákazníky, kteří si firmu správně zapamatují a díky správně zvoleným grafickým prvkům je i lehce rozpoznají mezi jejími konkurenty.

Firemní styl také vypovídá o úrovni firmy, tedy o jejích schopnostech a kvalitách. Tuto vlastnost budování image již mnoho firem podcenilo a v důsledku toho tyto firmy ztratily přinejmenším stovky zákazníků již na začátku kontaktu s nimi.

Firemní identita využívá grafického designu k docílení jednotného vzhledu pro firemní tiskoviny, tiskové propagační materiály i pro online propagaci prostřednictvím webové prezentace. Po odsouhlasení návrhu firemní identity vám připravíme podrobný designový manuál, pomocí kterého můžete svou firemní identitu udržovat ve stejné kvalitě.